Hướng dẫn chi tiết cách đọc số tiền bằng tiếng Anh trong Excel 2020

8
109
Code VBA hàm VND, USD chuyển số thành chữ tiếng Việt và Tiếng Anh trong Excel

Đọc số tiền bằng tiếng Anh trong Excel là một trong những bài học cơ bản với những thao tác đơn giản. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đọc số tiền sang tiếng Anh trong Excel đúng cách. Trong bài viết này, https://tonpanelcachnhiet.com sẽ hướng dẫn bạn cách đọc số tiền bằng tiếng Anh trong Excel chính xác nhất.

Cách đọc số tiền bằng tiếng Anh trong phần mềm Excel

Cách đọc số tiền bằng tiếng Anh trong phần mềm Excel mà chúng tôi sắp giới thiệu đến bạn sẽ là cách đơn giản và dễ thực hiện nhất với một đoạn code có sẵn. Sau đây sẽ là các bước thực hiện chèn code và hướng dẫn đọc số tiền bằng tiếng Anh trong Excel.

Đầu tiên, bạn cần mở một file Excel mới hoặc mở file Excel bạn muốn đọc số tiền sang chữ bằng tiếng Anh ra. Tiếp đến, bạn tạo mới một “Module” có trong VBA. Bạn sử dụng tổ hợp phím “Alt + f11” để mở cửa sổ VBA. Tiếp theo, bạn tạo mới một “Module” theo hướng dẫn trong hình bên dưới.

Tạo một “Module” mới
Tạo một “Module” mới

Tiếp đến, bạn copy đoạn code bên dưới và dán vào “Module” vừa tạo được. Để thao tác được nhanh hơn, bạn chọn hết đoạn code bên dưới và nhấn tổ hợp phím “Ctrl + C” để thực hiện lệnh copy. Sau đó, bạn click chuột vào trang “Module” và nhấn tổ hợp phím “Ctrl + V” để dán đoạn code vào đấy.

Đoạn code thực hiện lệnh đọc số tiền bằng tiếng Anh trong Excel:

Function DocSoThanhChu_Eng(ByVal pNumber)

  ‘Updateby20131113 – source: https://www.extendoffice.com

Dim Dollars, Cents

arr = Array(“”, “”, ” Thousand “, ” Million “, ” Billion “, ” Trillion “)

pNumber = Trim(Str(pNumber))

xDecimal = InStr(pNumber, “.”)

If xDecimal > 0 Then

    Cents = GetTens(Left(Mid(pNumber, xDecimal + 1) & “00”, 2))

    pNumber = Trim(Left(pNumber, xDecimal – 1))

End If

xIndex = 1

Do While pNumber <> “”

    xHundred = “”

    xValue = Right(pNumber, 3)

    If Val(xValue) <> 0 Then

        xValue = Right(“000” & xValue, 3)

        If Mid(xValue, 1, 1) <> “0” Then

            xHundred = GetDigit(Mid(xValue, 1, 1)) & ” Hundred “

        End If

        If Mid(xValue, 2, 1) <> “0” Then

            xHundred = xHundred & GetTens(Mid(xValue, 2))

        Else

            xHundred = xHundred & GetDigit(Mid(xValue, 3))

        End If

    End If

    If xHundred <> “” Then

        Dollars = xHundred & arr(xIndex) & Dollars

    End If

    If Len(pNumber) > 3 Then

        pNumber = Left(pNumber, Len(pNumber) – 3)

    Else

        pNumber = “”

    End If

    xIndex = xIndex + 1

Loop

Select Case Dollars

    Case “”

        Dollars = “No Dollars”

    Case “One”

        Dollars = “One Dollar”

    Case Else

        Dollars = Dollars & ” Dollars”

End Select

Select Case Cents

    Case “”

        Cents = ” and No Cents”

    Case “One”

        Cents = ” and One Cent”

    Case Else

        Cents = ” and ” & Cents & ” Cents”

End Select

DocSoThanhChu_Eng = Dollars & Cents

End Function

Function GetTens(pTens)

Dim Result As String

Result = “”

If Val(Left(pTens, 1)) = 1 Then

    Select Case Val(pTens)

        Case 10: Result = “Ten”

        Case 11: Result = “Eleven”

        Case 12: Result = “Twelve”

        Case 13: Result = “Thirteen”

        Case 14: Result = “Fourteen”

        Case 15: Result = “Fifteen”

        Case 16: Result = “Sixteen”

        Case 17: Result = “Seventeen”

        Case 18: Result = “Eighteen”

        Case 19: Result = “Nineteen”

        Case Else

    End Select

Else

Select Case Val(Left(pTens, 1))

    Case 2: Result = “Twenty “

    Case 3: Result = “Thirty “

    Case 4: Result = “Forty “

    Case 5: Result = “Fifty “

    Case 6: Result = “Sixty “

    Case 7: Result = “Seventy “

    Case 8: Result = “Eighty “

    Case 9: Result = “Ninety “

    Case Else

End Select

Result = Result & GetDigit(Right(pTens, 1))

End If

GetTens = Result

End Function

Function GetDigit(pDigit)

Select Case Val(pDigit)

    Case 1: GetDigit = “One”

    Case 2: GetDigit = “Two”

    Case 3: GetDigit = “Three”

    Case 4: GetDigit = “Four”

    Case 5: GetDigit = “Five”

    Case 6: GetDigit = “Six”

    Case 7: GetDigit = “Seven”

    Case 8: GetDigit = “Eight”

    Case 9: GetDigit = “Nine”

    Case Else: GetDigit = “”

End Select

End Function

Sau khi đã dán câu lệnh thành công, bạn nhấn tổ hợp “Ctrl + S” để lưu những thay đổi. Tuy nhiên, bạn cần chú ý dòng chữ tại “Save as type”, bạn cần thay “Excel Workbook” sang “Excel Macros-Enabled Workbook” rồi mới nhấn “Save” nhé.

Chọn định dạng file Excel trước khi lưu
Chọn định dạng file Excel trước khi lưu

Tiếp đến, bạn chuyển sang tab Excel cũ, chính là tab Excel ban đầu bạn muốn chuyển từ số tiền sang tiếng Anh. Nếu bạn đang có một bảng Excel trống và muốn thử nghiệm độ thành công của thao tác này, bạn có thể làm như ví dụ minh họa bên dưới. Cụ thể, tonpanelcachnhiet.com đã nhập số tiền muốn đọc sang tiếng Anh vào ô A1 và dùng ô B1 để đọc số tiền từ số sang chữ bằng tiếng Anh. Để ô B1 có thể hiển thị tiếng Anh, bạn cần nhập đúng cú pháp sau “=DocSoThanhChu_Eng(ô muốn đọc số thành tiếng Anh)”.

Như ví dụ bên dưới, tonpanelcachnhiet.com muốn đọc ô A1 thành tiếng Anh thì cú pháp sẽ là “=DocSoThanhChu_Eng (A1)”. Sau cùng, bạn nhấn phím “Enter” để yêu cầu Excel thực hiện lệnh đọc số tiền thành chữ bằng tiếng Anh.

Công thức đúng để đọc số tiền bằng tiếng Anh trong Excel
Công thức đúng để đọc số tiền bằng tiếng Anh trong Excel

Kết quả hiển thị tại ô B1 sẽ bao gồm hai đơn vị là Dollars và Cents. Cụ thể, giá trị phía trước Dollars sẽ là giá trị nguyên và giá trị nằm giữa Dollars và Cents sẽ là giá trị lẻ (số tiền sau dấu chấm). Như ví dụ bên dưới, tonpanelcachnhiet.com đã sử dụng số “14868.00”, không hề có số lẻ nên kết quả nhận được sẽ là “Fourteen Thousand Eight Hundred Sixty Eight Dollars and No Cents”. Dịch ra là “Mười bốn nghìn tám trăm sáu mươi tám đô la và không đồng”.

Kết quả đọc số tiền sang tiếng Anh trong Excel
Kết quả đọc số tiền sang tiếng Anh trong Excel

Nếu bạn muốn xuất hiện “đồng” khi đọc số tiền bằng tiếng Anh trong Excel, bạn cần ghi giá trị (số) sau dấu chấm. Bên dưới là hình minh họa.

Đọc số tiền sang tiếng Anh có Cents
Đọc số tiền sang tiếng Anh có Cents

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, xin mời tham khảo ngay video mà chúng tôi chia sẻ chi tiết dưới đây nhé!

Kết luận

Hy vọng bạn đã thực hiện thành công việc đọc số tiền bằng tiếng Anh trong Excel mà tonpanelcachnhiet.com hướng dẫn hôm nay. Đừng quên comment thông báo với tonpanelcachnhiet.com rằng bạn đã làm thành công nhé! Và hãy thường xuyên ghé thăm tonpanelcachnhiet.com nếu bạn có bất kỳ khó khăn nào trong việc sử dụng Excel nói riêng và các phần mềm nói chung vì chúng tôi luôn ở đây và sẵn sàng hỗ trợ bạn!

8 COMMENTS

  1. Cảm ơn anh đã chia sẻ, em xin đoạn code đọc số thành chữ VND và USD, địachi mail: semmynguyen2011@gmail.com , em xin cảm on nhiều ạ!

  2. Do youtube không cho up file, nên các bạn tải file có chứa code minh họa trong video trên diễn đàn Dự toán GXD nhé http://dutoangxd.vn/threads/code-vba-ham-vnd-va-usd-doc-so-thanh-chu-tieng-viet-va-tieng-anh-trong-excel.12991/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here